„Gwarancja dla Młodzieży”

friendsW Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku nadal trwa rekrutacja do projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Osoby bezrobotne, nie uczące się będące w wieku 18–25 lat, zamieszkałe również na obszarach wiejskich powiatu łaskiego zainteresowane wzięciem udziału mogą zgłaszać się do projektu.

Rekrutacja trwa do 25 września 2014 r. Liczba miejsc w projekcie ograniczona jest do 15 osób.

Udział w projekcie daje możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych oraz odbycia staży u pracodawców. Oprócz nauki zawodu zagwarantowane są szkolenia w zakresie umiejętności komputerowych, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz nauka aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia, czyli bezpłatnego wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia.

Wszystkich chętnych zapraszamy do Młodzieżowego Centrum Kariery w Łasku, który mieści się na ul. 3 Maja 33 B .