• PRACA

    Praca szuka człowieka!

    Wójt Gminy Sędziejowice ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Sędziejowice – podinspektor / inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska oraz podinspektor/inspektor ds. gospodarski…

  • friends

    „Gwarancja dla Młodzieży”

    W Młodzieżowym Centrum Kariery w Łasku nadal trwa rekrutacja do projektu „Gwarancja dla młodzieży”. Osoby bezrobotne, nie uczące się będące w wieku 18–25 lat, zamieszkałe również…