Pierwsza sesja w nowym składzie

Rada Gminy Sędziejowice odbyła już pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Podczas sesji samorządowcy wybrali przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Mimo że skład rady uległ znaczącym zmianom w porównaniu do ubiegłej kadencji, to w prezydium nastąpiła tylko jedna zmiana.

Przewodniczącym rady ponownie został Jarosław Bartczak, a wiceprzewodniczącym, jak w minionej kadencji, Marcin Rzepa. Na drugiego wiceprzewodniczącego został wybrany Sławomir Bilant, który jako radny będzie pracował drugą kadencję, jednak po raz pierwszy w roli zastępcy przewodniczącego rady.

Podczas sesji zaprzysiężony został też Wójt Gminy Sędziejowice, którym ponownie wybrany został pełniący tę funkcję od 2018 roku Dariusz Cieślak.

 

Facebook Comments Box