Konsultacje zasad przyznawania dotacji przez Lokalną Grupę Działania “Dolina rzeki Grabi”

Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi” ogłosiła konsultacje zasad i procedur na postawie których przyznawane będą wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej.

Projekty procedur dostępne są na stronie www.dolinagrabi.pl oraz do wglądu w biurze LGD „Dolina rzeki Grabi”, Pl. 11 Listopada 1, 98-100 Łask.

Uwagi należy zgłaszać do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00. Uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. +48 662 260 229 lub e-mail: lgd@dolinagrabi.pl.

Facebook Comments Box