Gmina Sędziejowice 2030 – 20 gwarancji na nową kadencję

Za nami pięć owocnych lat. Wiele udało się w tym czasie zrobić, ale sporo wyzwań jeszcze przed nami. Nasze konkrety to nie program czy obietnice, to konkretne projekty, które albo już są w trakcie przygotowań czy realizacji albo mają już nawet zapewnione finansowanie.

 

http://dariuszcieslak.pl/wp-content/uploads/2024/03/image41694.png

 1. Kolejne modernizacje dróg publicznych – priorytetem bezpieczeństwo wszystkich użytkowników
 2. Sukcesywna poprawa gospodarki wodno-ściekowej – modernizacja oczyszczalni ścieków w Sędziejowicach, modernizacja problematycznych odcinków sieci wodociągowej, dotowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 3. Jeszcze lepsza infrastruktura oświatowa – termomodernizacja szkoły w Sędziejowicach, remont części sportowej szkoły w Marzeninie, modernizacja dachu i elewacji przedszkola w Dobrej
 4. Nowoczesna edukacja – utworzenie gminnego żłobka, wprowadzenie lekcji programowania i więcej zajęć pozwalających rozwijać talenty naszych dzieci, utworzenie gminnego programu stypendialnego
 5. Dostęp do szerokopasmowego internetu dla wszystkich
 6. Czas przedsiębiorców – promocja i zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych znajdujących się przy drodze ekspresowej S-8, współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz edukacja z zakresu przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych otworzeniem swojej działalności na terenie gminy
 7. Rolnictwo to podstawa – organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników, promocja produktów lokalnych oraz powołanie społecznego pełnomocnika wójta ds. rolnictwa
 8. Nowe centrum Sędziejowice – skonsultowanie z mieszkańcami, zaprojektowanie i stworzenie nowego wizerunku centralnego punktu w naszej gminie
 9. Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana dotychczasowych opraw na oświetlenie typu LED ze zdalnym systemem sterowania oraz dobudowa brakującego oświetlenia
 10. Każde sołectwo jest ważne – wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Sędziejowice, wsparcie działań i inicjatyw podejmowanych przez sołtysów i rady sołeckie
 11. Zdrowa gmina – rozwój usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach, kontynuacja akcji profilaktycznych
 12. Gmina przyjazna seniorom – więcej wydarzeń adresowanych do seniorów, wsparcie działalności klubu seniora i grup seniorów
 13. Racjonalne gospodarowanie wodą – utworzenie gminnej spółki wodnej, edukacja z zakresu gospodarki wodnej oraz rozwiązanie problemów rowów należących do Skarbu Państwa
 14. Czysta gmina – cykliczne akcje sprzątania gminy, zdecydowana walka z dzikimi wysypiskami, terenami zaniedbanymi i racjonalna gospodarka odpadami
 15. Bezpieczna gmina – dalsze wsparcie działalności ochotniczych straży pożarnych
 16. Wsparcie organizacji pozarządowych – współpraca z OSP, KGW, klubami sportowymi i pozostałymi stowarzyszeniami poprzez wsparcie finansowe (dotacje w ramach konkursów ofert) oraz pozafinansowe (organizacja warsztatów, szkoleń i pola wymiany doświadczeń).
 17. Sędziejowice perłą województwa – stworzenie programu rozwoju turystyki dla gminy, utworzenie nowych szlaków turystycznych, stworzenie aplikacji internetowej poświęconej turystycznym walorom gminy oraz kontynuacja wydarzeń promujących naszą małą ojczyznę.
 18. Rozwój wydarzeń gminnych – jeszcze lepszy „MotoFolk” i gminne dożynki, jeszcze głośniejsza rekonstrukcja „Bitwy pod Sędziejowicami) i kontynuacja Gminnego Dnia Dziecka
 19. Opiekuńcza gmina – rozwój usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców, uruchomienia gminnego telefonu zaufania oraz organizacja wydarzeń wspierających potrzebujących (walka z depresją, jak radzić sobie z hejtem i cyberzagrożeniami)
 20. Nowoczesna gmina – wdrażanie kolejnych usług elektronicznych dla mieszkańców, kontynuacja spotkań online z mieszkańcami
Facebook Comments Box