Raport o Stanie gminy Sędziejowice za 2022 rok

Przedstawiamy Raport o Stanie Gminy Sędziejowice za 2022 rok. Dokument zawiera ogólną charakterystykę gminy, podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej i finansowej, w tym wybrane zagadnienia finansowe za rok 2022, informacje o pozyskanych środkach zewnętrznych oraz wydatkach inwestycyjnych. Podsumowanie działalności gminy obejmuje również podjęte uchwały Rady Gminy, programy i strategie. Raport zawiera także obszerne informacje o działalności poszczególnych jednostek gminnych.

Dokument zawiera także porównania z danymi zawartymi w raportach za lata 2018-2021. Pozwala to na wykazanie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych zjawisk w dłuższym horyzoncie czasowym.

Plik pdf w załączniku.

Facebook Comments Box