Inicjatywa lokalna – konsultacje projektu

Powstaje projekt uchwały dającej możliwość realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Sędziejowice w ramach inicjatywy lokalnej. Z założenia ma ona dać mieszkańcom możliwość współpracy z gminą w charakterze inicjatorów, a także osób wspomagających społecznie z wkładem rzeczowym lub finansowym. Wójt gminy zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do udziału w tworzeniu ostatecznych zapisów uchwały. Od 1 do 14 czerwca będą trwały konsultacje społeczne w tej sprawie.

Formularz konsultacyjny jest dostępny w załączniku poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sędziejowice: bip.gminasedziejowice.org (zakładka Konsultacje społeczne) oraz w pok. Nr 16 Urzędu Gminy Sędziejowice, przy ul. Wieluńskiej 6.

Wypełniony formularz zawierające opinie i uwagi można składać od 1 do 14 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice lub przesyłając jego skan na adres mailowy: promocja@gminasedziejowice.pl.

Można też przesłać formularz drogą listowną na adres Urzędu Gminy Sędziejowice, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Ogłoszenie

Zarządzenie – zawiera projekt uchwały i formularz konsultacyjny

Facebook Comments Box