Nabór wniosków na bezpłatny odbiór i utylizację folii rolniczej

Gmina Sędziejowice rozpoczęła nabór wniosków rolników z terenu Gminy Sędziejowice, na nieodpłatne usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej obejmujące:

  • siatki i sznurka od owijania balotów,
  • worków po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag.

Wnioski dostępne na stronie Urzędu Gminy Sędziejowice, w pokoju nr 9, 10 oraz u sołtysów. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Sędziejowice, w nieprzekraczalnym terminie 29.11.2019 r.

Gmina Sędziejowice po rozeznaniu zakresu potrzeb – na podstawie wniosków mieszkańców – złoży wniosek o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem wymienionego wyżej programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej.