OSP Sobiepany ma 90 lat!

Świętowanie Jubileuszu 90-lecia powstania i przekazania nowego sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka 2019 zaplanowano na 30 czerwca br.

Uroczystości rozpoczęto przemarszem pododdziałów oraz pocztów sztandarowych przez Sobiepany, przy akompaniamencie orkiestry dętej DRUH, na plac przed strażnicą OSP. Następnie Mszę Świętą polową w intencji strażaków odprawił ks. Grzegorz Świech – proboszcz Parafii Grabno w asyście ks. kan. Jarosława Wojtala – kapelana strażaków powiatu łaskiego.

Po prezentacji pocztów sztandarowych, złożeniu raportu przez komendanta gminnego OSP Tomasza Mielczarka, odegraniu hymnu i podniesieniu na maszt flagi państwowej, głos zabrał wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak, który wyraził uznanie dla strażaków i całej społeczności Sobiepan oraz powitał zaproszonych gości. Z kolei rys historyczny jednostki w Sobiepanach przedstawiła Monika Porada – sołtys wsi, członek OSP.

Czytaj więcej na stronie Gminy Sędziejowice