XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 maja /poniedziałek/ 2018 r. o godzinie 1300 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie zmniejszenia liczby drzew w alei przydrożnej stanowiącej pomnik przyrody;

2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2018-2025;

3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2018 r.;

4/ w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

      4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box