Konkurs na kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach

Wójt Gminy Sędziejowice ogłosił konkurs na kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach. Oferty w konkursie można składać do 16 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o to stanowisko muszą spełnić wymagania kwalifikacyjne wskazane w ustawie o działalności leczniczej. Kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe;
2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ogłoszenie dostępne na BIP Gminy Sędziejowice: http://bip.gminasedziejowice.pl/art/id/7450

Facebook Comments Box