8

Noworoczne spotkanie ludowców w Sędziejowicach

W piątek 5 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się Spotkanie Noworoczne członków i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego Gminy Sędziejowice.

Część oficjalną poprzedził koncert kolęd w wykonaniu zespołów i solistów Gminnego Ośrodka Kultury który poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorz Brożyński. Scenariusz przedstawienia przygotowała Katarzyna Matusiak.

Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Gminnego PSL w Sędziejowicach, Dariusz Cieślak, który przywitał zaproszonych gości i złożył uczestnikom spotkania noworocznego życzenia w imieniu całego zarządu.

Życzenia noworoczne złożyli również zaproszeni goście, w tym m.in.: Przewodniczący Rady Krajowej ZMW i członek Rady Naczelnej PSL Adam Nowak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Jolanta Zięba-Gzik, Wicestarosta Zduńskowolski i członek Rady Naczelnej PSL Marcin Łabędzki, były Wiceminister Skarbu Państwa i członek Rady Naczelnej PSL Cezary Gabryjączyk, Starosta Łaski Teresa Wesołowska oraz Sekretarz Gminy Sędziejowice Mirosław Potasiak.

W spotkaniu udział wzięli radni wojewódzcy, powiatowi i gminni. Nie zabrakło również sołtysów oraz działaczy organizacji pozarządowych, OSP i KGW z terenu Gminy Sędziejowice.

Spotkanie noworoczne było okazją do podsumowania sytuacji społecznej, ekonomicznej i gospodarczej w kraju i regionie oraz wymiany poglądów dotyczących przyszłości organizacji.

Z okazji spotkania Forum Młodych Ludowców przygotowało pierwszy, pilotażowy program „Kuriera Ludowego Ziemi Sędziejowickiej”. W pierwszym wydaniu czasopisma znalazły się okolicznościowe życzenia prezesa PSL Władysława Kosianiak-Kamysza skierowane do uczestników sędziejowickiego spotkania oraz wspomnienia z działalności ludowców w 2017 r.