Lider poszukiwany w Sędziejowicach

SZLACHETNA PACZKA to jeden z najbardziej znanych programów pomocowych w Polsce. Co roku Paczka dociera do dziesiątek tysięcy ludzi żyjących w prawdziwej biedzie, dając im nadzieję na lepsze jutro.

Aby to wszystko mogło się udać, niezbędni są Liderzy, którzy poprowadzą SZLACHETNĄ PACZKĘ w swojej lokalnej społeczności.

Kim jest Lider?

Zadaniem Lidera jest całoroczne zarządzanie projektem – SZLACHETNĄ PACZKĄ w miejscu swojego zamieszkania. Lider rekrutuje wolontariuszy i koordynuje ich pracę. Celem całego zespołu jest odnalezienie najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci z problemami, a potem połączenie ich z darczyńcami chcącymi przygotować dedykowaną dla nich pomoc. Tylko w zeszłym roku dzięki pracy 43 Liderów w woj. łódzkim swoich darczyńców znalazło 1175 rodzin. W całej Polsce pomoc otrzymało blisko 19 tysięcy rodzin.

Bycie Liderem to nie jest zwykły wolontariat. W SZLACHETNEJ PACZCE łączy się pożyteczne z… pożytecznym – nie tylko pomaga się potrzebującym, ale inwestuje się także w swój rozwój zawodowy. Funkcja Lidera pozwala zdobyć najbardziej pożądane na rynku pracy umiejętności: zarządzanie projektami, zarządzanie ludźmi, umiejętność pracy w zespole. Lider to idealna propozycja dla tych, którzy chcą zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenie.

Jak się zgłosić?

Wypełnij krótki formularz na stronie www.superw.pl

TO OSTATNI MOMENT, ABY WYSŁAĆ ZGŁOSZENIE! CZEKAMY NA CIEBIE!