Konsultacje z zakresu uzyskania wsparcia ze środków UE

plakatPIFELokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi w następującym zakresie:

a. informowanie o projektach,

b. informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania oraz ogólne informacje o FE,

c. konsultacje na etapie przygotowania projektu,

d. konsultacje na etapie realizacji projektu.

Konsultacje odbędą się 29 października br. w godzinach 12:15-14:45 w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach (sala A, parter). W celu dokonania zgłoszenia i ustalenia indywidualnej godziny konsultacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik) oraz przesłać na adres LPISieradz@lodzkie.pll

Facebook Comments Box