Nowa perspektywa na V Forum FE

SONY DSCZmiany w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz propozycje rozwiązań, które wspierać będą rozwój regionalny zdominowały tematykę V Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego.

W tym corocznym wydarzeniu, które odbyło się 24 października br. w Łodzi, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy instytucji unijnych i beneficjenci z całego województwa, zainteresowani możliwościami zagospodarowania środków unijnych w kolejnym okresie programowania.

Spotkanie otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Marcin Bugajski. Podsumowanie dotychczasowej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz następną perspektywę omówił Dyrektor Polityki Regionalnej – Artur Stelmach. W trakcie konferencji przedstawiono także Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz obszary współpracy ponadregionalnej. W tym kontekście wiele uwagi poświęcono również partnerstwu publiczno – prywatnemu. Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tej sferze przedstawił Robert Kałuża – Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zaprezentowano również jak opracować projekt PPP oraz dobre praktyki w tym zakresie.

Na stoiskach departamentów i jednostek unijnych, w tym Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, można było uzyskać informacje i materiały niezbędne w procesie ubiegania się o środki unijne.