I Gminne Forum na Rzecz Młodych w Sędziejowicach

phoca_thumb_l_imgp2376-copy27 września 2016 r. o godz.10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach odbyło się I Gminne Forum na Rzecz Młodych.

Forum pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz stworzyło przestrzeń do dyskusji na temat możliwości, jakie daje młodym ludziom środowisko lokalne. Do udziału w Forum zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, nauczyciele, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, władze gminy i inne osoby, którym los młodych ludzi nie jest obojętny.

Spotkanie rozpoczęła koordynatorka Programu Równać Szanse, dyrektorka biblioteki – Beata Magdziak, przedstawiając uczestników oraz współorganizatorów: przewodniczącego rady Gminy Sędziejowice Dariusza Cieślaka oraz Wójta Gminy – Jerzego Kotarskiego. Pani Beata mówiła o konieczności współpracy lokalnego środowiska na rzecz młodzieży, wiodącej w kierunku tworzenia sytuacji, w której młody człowiek z małej miejscowości będzie mógł pewniej poruszać się w środowisku, wytyczać sobie cele, realizować je, aby następnie móc poczuć smak sukcesu – podobnie, jak młodzież z dużych miast. Następnie głos zabrał Koordynator Programu Równać Szanse – Pan Artur Łęga, który przybliżył zgromadzonym założenia Programu Równać Szanse, a także przedstawił cel, który przyświeca organizacji lokalnych forów w Polsce, bo często nie do końca jesteśmy świadomi, jak wielką rolę odgrywają dorośli w kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Pan Łęga przywołał przysłowie afrykańskie: „Aby wychować jedno dziecko – potrzeba starań całej wioski”. Właśnie dlatego mądre przygotowanie młodzieży do dorosłego życia winno uwzględniać realne zdefiniowanie ich potrzeb, dostosowanie oferty kulturalno-społecznej do ich wieku, zainteresowań oraz pełną gotowość do wspierania ich rozwoju w każdym aspekcie.

Pod kierunkiem certyfikowanej trenerki Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Centrum OPUS Wioletty Gawrońskiej uczestnicy dyskutowali, pracowali w grupach, rozważając, jakie są zasoby naszego środowiska lokalnego dla młodzieży w trzech obszarach: edukacja, oferta spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz współpraca lokalna na rzecz młodych. Zastanawiali się także, na ile działalność młodych, ich potrzeby, zainteresowania widoczne na zewnątrz są zgodne ze stanem faktycznym, ile naprawdę o nich wiemy, skoro nie potrafimy nawet dokładnie określić ilości mieszkańców w wieku 13-19 lat w Gminie Sędziejowice. Co wiemy o ich problemach, barierach, które ograniczają ich rozwój; rzeczywistych potrzebach, czy pochylamy się nad nimi, poświęcając im wystarczająco dużo czasu? Ożywiona dyskusja pomiędzy uczestnikami pozwala wychwycić niedopowiedzenia, ogólniki, nieznajomość dokładnych danych. Niepewność tę podkreślił dodatkowo film, przygotowany przez grupę promocyjną z ostatniego projektu Równać Szanse „Tu jest moje miejsce”. W wyniku pracy grupowej, dyskusji, rozmowy z przedstawicielem PFDiM – p. Arturem Łęgą, zgromadzeni doszli do wniosku, że należy zadać sobie pytania, czy rzeczywiście wszystko wiemy o młodzieży, z którą pracujemy, należy zaprosić ich do wspólnej rozmowy, znaleźć czas na wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia młodzież „spoza” domu kultury, biblioteki, swojego własnego podwórka. Specjalna grupa inicjatywna, która zawiązała się na koniec spotkania, spróbuje „znaleźć” młodych, w których tkwi nierozbudzony bądź niedostrzeżony potencjał, wypracować narzędzia do badania ich potrzeb i problemów – to pozwoli na szerszą współpracę z młodymi w środowisku lokalnym. Przed nami wiele do zrobienia!

Forum zakończył Wójt Gminy, podsumowując dzisiejszy dzień jako odmienny od wcześniejszych, w schematyczny sposób traktujący problemy młodzieży. Uczestnicy Forum kończyli spotkanie z przeświadczeniem, że warto przyłożyć starań w kierunku opracowania szczegółowej diagnozy lokalnej, która będzie podstawą dalszych WSPÓLNYCH przedsięwzięć. Należy pamiętać słowa A. Frycza-Modrzewskiego, przywołane podczas Forum przez Dariusza Cieślaka: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie”…

źródło: GBP w Sędziejowicach