Instalacje fotowoltaiczne: zgłoszenia do 15 maja

FotowoltaikaOsoby deklarujące chęć przystąpienia do programu dotyczącego budowy instalacji fotowoltaicznych proszone są o dokonania zgłoszenia do dnia 13.05.2016 r. w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice pokój 9-10.

W związku ze spotkaniem informacyjnym, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r., dotyczącym możliwości pozyskania przez Gminę Sędziejowice dofinansowania na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii oraz w odpowiedzi na duże zainteresowanie mieszkańców powyższym tematem, Gmina Sędziejowice informuje, iż osoby deklarujące chęć przystąpienia do programu proszone są o dokonania zgłoszenia do dnia 13.05.2016 r. w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Sędziejowice p. 9-10.

Po upływie tego terminu Gmina Sędziejowice przystąpi do wyboru wykonawcy projektów indywidualnych instalacji fotowoltaicznych. Następnie zainteresowane osoby zostaną poinformowane o wysokości kosztów wykonania indywidualnej dokumentacji instalacji.

Całkowite koszty instalacji fotowoltaicznych uzależnione będą od indywidualnego zapotrzebowania osób zainteresowanych oraz zostaną określone na etapie wykonywania dokumentacji projektowych.

Założenia programu :

Beneficjentem programu jest jednostka samorządu terytorialnego (gmina). Instalacje będą montowane na budynkach użyteczności publicznej, na budynkach osób fizycznych lub jako instalacje wolnostojące.

Maksymalna wartość dotacji wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych (VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym). Instalacje, które mogą być zamontowane to panele fotowoltaiczne o mocy:

– 3 kW (na budynku mieszkalnym)

– 5 kW (na budynku mieszkalnym)

– instalacje wolnostojące.

Informacja Wójta Gminy Sędziejowice dotycząca projektu (kliknij)

Facebook Comments Box