Konkursy dla przedsiębiorstw w ramach RPO

logo_cop_lodz-400x204Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło dwa konkursy dla przedsiębiorstw, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami konkursów, które są dostępne na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/wiad/721-rozpoczely-sie-dwa-konkursy-na-dofinansowanie-projektow-ogloszone-przez-centrum-obslugi-przedsiebiorcy

Konkurs w ramach Poddziałania II.2.1 Modele Biznesowe MŚP daje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości do 50% wydatków kwalifikowalnych, na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Konkurs w ramach Poddziałania I.1.2 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw to dofinansowanie do 55% na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, 90 – 101 Łódź, tel. (42) 230 15 55 , e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Facebook Comments Box