• Pierwsza sesja w nowym składzie

    Rada Gminy Sędziejowice odbyła już pierwsze posiedzenie w nowym składzie. Podczas sesji samorządowcy wybrali przewodniczącego Rady oraz jego zastępców. Mimo że skład rady uległ znaczącym zmianom w porównaniu…