XVI sesja Rady Gminy w pigułce

IX Sesja RG Sedziejowice 8 maj 2015 - 65Nieco ponad dwie godziny trwała ostatnia sesja Rady Gminy Sędziejowice. Szczególnie dużo miejsca poświęciliśmy Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Zduńska Wola-Karsznice.

Ale po kolei. Bez dyskusji i uwag przyjęto najpierw sprawozdania: z działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także z działalności przewodniczącego w okresie międzysesyjnym.

W trakcie interpelacji tradycyjnie radni i sołtysi zgłaszali tematy istotne z punktu widzenia ich miejscowości. Wszystkie interpelacje w poniedziałek 15 lutego przekazałem tradycyjnie do Wójta Gminy Sędziejowice, który udzieli stosownych odpowiedzi lub przekaże uwagi i sugestie do jednostek odpowiedzialnych.

W ramach zmian do budżetu radni zabezpieczyli środki finansowe m.in. na:
– Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 roku w Sędziejowicach (40.000,00 zł);
– Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi Stare Kozuby-Brody (30.000,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kozuby). Gmina będzie próbowała pozyskać na tę inwestycje dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
– Przygotowanie dokumentacji na remont drogi Grabia – Grabia Trzecia. Droga ma szanse na dofinansowanie zewnętrze w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

Ponadto, przyjęto uchwały dotyczące Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola-Karsznice. Gmina Sędziejowice wesprze budowę platformy multimodalnej, jeśli wniosek przygotowywany przez Miasto Zduńska Wola otrzyma dofinansowanie w ramach programu „Łącząc Europę”.

Rada Gminy Sędziejowice zapoznała się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Sędziejowice za 2015 r.

Facebook Comments Box