XVI sesja Rady Gminy Sędziejowice

phoca_thumb_l_sesja_13Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego /środa/ 2016 r. o godzinie 1300 odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje.

6. Podjęcie uchwał:

1/ zmieniająca uchwałę Nr XV/107/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sędziejowice na 2016 rok.

2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2016-2022;
3/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;

4/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;

5/ zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;

6/ w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sędziejowice do podpisania umowy partnerstwa z Miastem Zduńska Wola w sprawie przygotowania i realizacji Projektu pn.: „Poprawa jakości obsługi logistycznej w województwie łódzkim poprzez budowę kolejowej multimodalnej infrastruktury usługowej będącej zapleczem linii kolejowych nr 14, 811, 131 w Zduńskiej Woli przy stacji Karsznice w ramach piątego i ósmego kolejowego korytarza towarowego” w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility.

7/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zduńska Wola;

8/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Marzenin;

9/ w sprawie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Sędziejowice.

7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Sędziejowice za 2015 r.

8. Odpowiedzi na interpelacje

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box