Jubileusz 20-lecia zespołu Sędziejowianki

564fba5853d6f_o,size,933x0,q,70,h,69423aZespół Śpiewaczy Sędziejowianki, działający przy Gminnym Ośrodku obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. Z tej okazji w GOK zorganizowano uroczysty koncert jubilatek.

Podczas uroczystości w Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziejowicach nie zabrakło wspomnień. Prezentacja multimedialna przybliżyła działalność zespołu na przestrzeni ostatnich 20 lat. Dyrektor GOK Grzegorz Brożyński przypomniał dorobek artystyczny Sędziejowianek. Krótki koncert dał też zaproszony na jubileusz 20-lecia, zaprzyjaźniony z Sędziejowiankami Zespół Ludowy Bełchowskie Nutki z gminy Nieborów.

W imieniu Rady Gminy Sędziejowice życzenia i gratulacje przekazał przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.