Debata oxfordzka „25 lat samorządności”

debataoxfordzkaW pierwszych dniach lipca w naszej bibliotece ruszyliśmy z realizacja zadań w Konkursie specjalnym pod patronatem Prezydenta RP „25 lat samorządności”. Przygotowanie i zaplanowanie przebiegu debaty, rozpisanie ról, przygotowanie pytań problemowych dla samorządu gminnego to tylko ułamek zadań w projekcie Równać Szanse: „Sędziejowicki Samorząd w Roku Samorządu Terytorialnego”.

Podczas posiedzenia komisji budżetowej udzielono głosu naszej młodzieży, która zaprosiła radnych do udziału w debacie oxfordzkiej. Uzyskanie podstawowych informacji nt. samorządu, jego historii i zadań jest niezbędne do gromadzenia materiału do folderu pt. „Rada Gminy Sędziejowice w latach 1989-2015”. Nasze spotkanie z samorządowcami trwało prawie 3 godziny! Ponieważ jednak każdy uczestnik otrzymał wcześniej jego scenariusz i sumiennie się przygotował do swojej wypowiedzi, sprawnie przeszliśmy do rozstrzygnięcia pytań problemowych za pomocą kontrowersyjnych, losowo wybieranych ról, jak i samodzielnie wylosowanych opcji” „Za”, „przeciw”, „Neutralny”. Nasz moderator skrzętnie pilnował przebiegu oraz z góry zaplanowanego czasu.

Debata oxfordzka to bardzo dobry sposób na wspólne zastanowienie się nad rozwiązaniem problemu, jak i na zastosowanie empatycznych wypowiedzi. Narzucona z góry rola pozwala czasami spojrzeć na problem z zupełnie innej strony, a zabawne losowanie ról wyzwala chęć spojrzenia na niektóre osoby i ich sposób bycia z przymrużeniem oka.

Młodzież gimnazjalna po raz pierwszy brała udział w takiej formie pracy naszej biblioteki. Podobnie radni, sołtysi i władze gminy z zaskoczeniem przystępowali do „gry”, aby bardzo wysoko potem ocenić nasz wspólny sukces, wypracowywany prawie 3 godziny. Najważniejszym osiągnięciem naszej oxfordzkiej „nowości” jest fakt, że władze wraz z radnymi nie wykluczają organizacji wypoczynku dla młodzieży po zakończeniu projektu!

źródło: GBP w Sędziejowicach

Facebook Comments Box