XVII Integracja w Sędziejowicach

gmina sedziejowiceW dniu 18 czerwca Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach był organizatorem XVII Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA – SĘDZIEJOWICE 2015”.

W spotkaniu wzięły udział osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego- uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w: Łasku, Dąbrowie Widawskiej, Ostrówku, Strobinie, Walewicach, Aleksandrowie Łódzkim, Bełchatowie, Drzewocinach, Pabianicach, Głownie oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Przatówku.

Swoją obecnością zaszczycili: P. Ryszard Szubański- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi, wz. kierownika PCPR w Łasku P. Małgorzata Jóźwiak. władze samorządowe: P. Dariusz Cieślak – przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, P. Renata Kowalczyk – z-ca przew. Rady Gminy Sędziejowice, P. Jerzy Kotarski – wójt Gminy Sędziejowice, z-ca wójta, sekretarz Gminy Sędziejowice P. Mirosław Potasiak, skarbnik Gminy P. Grzegorz Dębkowski, Radny Powiatu łaskiego, P. Aneta Derbich – z-ca skarbnika Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych: P. Grzegorz Brożyński – dyr. GOK, P. Beata Magdziak- dyr. GBP, P. Jerzy Lis – z-ca kier. GJUK, P. Barbara Gawor – dyr. ZSO Nr 1 oraz Radna Powiatu łaskiego, a także sponsorzy.

Najmłodszymi uczestnikami tegorocznej Integracji były dzieci z klas I-III – uczniowie tut. ZSO Nr 1 wraz z wychowawcami. Spotkanie rozpoczęto punktualnie o godzinie 11.00. W kolorowy świat bajki i piosenki wprowadziła uczestników grupa teatralna „Pinezka” przedstawieniem : Brzechwa Forever” oraz grupa taneczna „Kontra” działające przy GOK w Sędziejowicach. Po krótkim powitaniu gości i przemówieniach okolicznościowych nastąpiły równocześnie konkursy na 3 płaszczyznach: muzycznym, plastycznym i sportowym. W konkursie muzycznym soliści zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając solo lub w grupach. Gry i zabawy sportowe przeprowadzone były w różnorodnych konkurencjach, aby każdy mógł wybrać odpowiednią dziedzinę dla siebie. Wśród konkurencji były min. rzut kaloszem do celu, bieg z przeszkodami, przeciąganie liny. Konkurs plastyczny natomiast miał na celu zaprezentowanie umiejętności i talentów w dziedzinie min. rysunku, akwareli. Odbyła się również zaplanowana wystawa rękodzieła, gdzie grupy zaprezentowały się przywiezionymi ze sobą pracami wykonanymi w swoich placówkach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki za udział w spotkaniu. W trakcie spotkania organizatorzy zapewnili swoim gościom poczęstunek w formie obiadu, jak również słodkiego bufetu z kawą, herbatą i zimnymi napojami.

Dużym powodzeniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyły się bańki mydlane, malowanie twarzy i wykonywanie najróżniejszych rzeczy z kolorowych balonów. Spotkanie udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON. Wielkie znaczenie dla organizatorów miało również zrozumienie ze strony sponsorów, którzy wsparli organizację spotkania. Ogromne podziękowania składamy: firmie P. Stanisławowi Węzikowskiemu i Janowi Bykowskiemu z Firmy WiB z Sieradza, P. Annie i Robertowi Krankowskim – sklep wielobranżowy KRANIK, P. Katarzynie i Grzegorzowi Grzelińskim, Łukaszowi Wilkowi, Agnieszce Pawłowskiej, P. Renacie i Robertowi Korczowic – Tom-Kor Sędziejowice, P. Józefowi Krawczykowi – Firma ALMA w Sędziejowicach, P. Jerzemu Skorkowi – Prezesowi OSM w Łasku, P. Andrzejowi Kredensowi – Gospodarstwo Ogrodnicze w Łopatkach.