III Sesja Rady Gminy Sędziejowice

phoca_thumb_l_sesja_13Uprzejmie informuję, że w dniu 11 grudnia /czwartek/ 2014 r. o godzinie 1100odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji Rady Gminy.

3. Ślubowanie radnego Jarosława Bartczaka.

4. Interpelacje.

5. Podjęcie uchwał:

1/ zmieniająca skład osobowy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sędziejowice;

2/ zmieniająca skład osobowy Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice;

3/ zmieniająca uchwałę Nr XXXII/253/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

4/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2014-2020;

5/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2014 r.

6. Odpowiedzi na interpelacje.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Facebook Comments Box