Stacja Uzdatniania Wody ukończona

Zakończyła się od lat wyczekiwana przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach. Dzięki inwestycji skończą się kłopoty z niskim ciśnieniem i niedoborami wody w okresie letnim.

Przebudowany został istniejący budynek stacji uzdatniania wody. W nowym wnętrzu pojawił się nowoczesny osprzęt, zbiorniki, pompy, filtry, sprężarki, system sterowania, a na zewnątrz stanęły dwa terenowe zbiorniki o pojemności 150 tys. litrów każdy. To najbardziej widoczne zmiany. – Udało nam się zastosować zupełnie inny, dwustopniowy system pompowania. Pozwoli to zwiększenie wydajności podawania wody do sieci, a zastosowanie dwóch dodatkowych zbiorników zapewni ciągłość dostarczania wody w okresie dużych jej rozbiorów – wyjaśnia Dariusz Matuszkiewicz z Urzędu Gminy Sędziejowice.

Całość prac kosztowała 2,9 mln zł i została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sfinalizowanie inwestycji było możliwe dzięki wsparcia przez niemal wszystkie sołectwa gminy, które przekazały na ten cel całość przysługującego im funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Facebook Comments Box