Sprawozdanie z działalności od 23 lutego 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 23 lutego 2022 r. do 24 marca 2022 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie podczas XLI sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

Sprawozdanie (po pobrania)

Facebook Comments Box