MPZP: Sędziejowice, ul. Słoneczna i ul. Wieluńska

Urząd Gminy Sędziejowice przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice. Do końca kwietnia zainteresowani mogą składać wnioski do projektu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dotyczył rejonu ul. Słonecznej i Wieluńskiej.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy w Sędziejowicach, ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice (e-mail: zabudowa@gminasedziejowice.pl) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegóły na stronie gminy

Facebook Comments Box