Sprawozdanie z działalności od 19 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 19 lutego 2021 r. do 19 marca 2021 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie podczas XXVIII sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

Sprawozdanie do pobrania (kliknij tutaj)