Sprawozdanie z działalności od 23 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 23 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie podczas XXVII sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

Sprawozdanie (po pobrania)