Ankieta: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sędziejowice

OPS w Sędziejowicach prosi o wypełnienie ankiety, która jest anonimowa i dobrowolna.

Strategia jest dokumentem, który wyznacza kierunek rozwoju naszej Gminy w zakresie rozwiązywania Problemów Społecznych. Wyniki z przeprowadzonego badania ankietowego posłużą wyłącznie sporządzeniu zestawień i zostanie wykorzystane do opracowania SRPS na lata 2021-2026.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ

Facebook Comments Box