Ogłoszeniu naboru zgłoszeń „Sołectwo na plus”

Informujemy, że zmieniły się zasady dotyczące dofinansowania małych projektów w sołectwach. Zgodnie z nowym regulaminem naboru „Sołectwo na plus” obecnie każdy Sołtys z terenu województwa łódzkiego, w imieniu Sołectwa, może złożyć zgłoszenie do naboru.

Zgłoszenie, którego wzór znajduje się poniżej, wypełnione i podpisane przez Sołtysa wraz z pieczęcią należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie na biurze podawczym urzędu.

Zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku i dotyczyć realizacji zadań własnych gminy.

Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na jeden projekt. W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2021, na powyższy cel przewidziano środki w wysokości 3.000.000 zł.

Zgłoszenia te będą podlegały ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej na podstawie, której przyznane zostaną punkty. Gminy, których dotyczą najlepiej ocenione zgłoszenia, zostaną zaproszone do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektów zgłoszonych do naboru.

Zachęcamy do zapoznania się nowym regulaminem, który również dostępny jest poniżej. Regulamin oraz wzór wniosku udostępniony został na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus.

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest terminowe wysłanie zgłoszenia.

Wszelkie zapytania można kierować pod adresem email: dorota.rzeznik@lodzkie.pl
lub telefonicznie: 42-663-32-24, 42-663-35-74.

Druki:

REGULAMIN_SOLECTWO_NA_PLUS_WWW.pdf

RODO_klauzula.pdf

Zgłoszenie do naboru_DOC.doc