Nabór do projektu „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” 2014r.

efsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach ogłasza nabór do VII edycji projektu systemowego „Poznajmy aktywnie lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gorąco zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w GOPS w Sędziejowicach lub pod numerem tel.: 043/67 715 81 lub 504 182 482

W projekcie mogą uczestniczyć osoby, które spełniają niżej wymienione warunki:

– są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata

– są mieszkańcami gminy Sędziejowice,

– korzystają ze świadczeń GOPS w Sędziejowicach,

– są osobami bezrobotnymi lub rolnikami

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 10 osób, z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne w ramach których będą realizowane m. in. następujące formy wsparcia:

– konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,

– szkolenia zawodowe uwzględniające indywidualne predyspozycje uczestników projektu.

– kurs prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy projektu będą objęci wsparciem finansowym w formie zasiłków przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rekrutacja trwa do 21.03.2014r.