Nowa wiceprzewodnicząca Rady

P1200054Na XL sesji Rady Powiatu Łaskiego odbyły się wybory wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Łaskiego.

W głosowaniu tajnym, stosunkiem głosów 12 „za” i 2 „przeciw” radni wybrali na to stanowisko Teresę Wesołowską, która funkcję Radnej Powiatu Łaskiego pełni nieprzerwanie od 2006 roku.

W kadencji 2006 – 2010 była przewodniczącą Komisji Transportu, Rolnictwa i Leśnictwa. Po wyborach w 2010 roku ponownie objęła mandat radnej i przewodniczyła pracom Komisji Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu.

Teresa Wesołowska na stanowisku wiceprzewodniczącego zastąpiła Grzegorza Czyżaka, którego mandat został wygaszony w związku z utratą prawa wybieralności.

Facebook Comments Box