Sprawozdanie z działalności 18.06.2020 – 22.09.2020 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Sędziejowice oraz jednostek organizacyjnych gminy w okresie od 18 czerwca 2020 r. do 22 września 2020 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie podczas XXII sesji Rady Gminy Sędziejowice. 

Sprawozdanie (po pobrania)

Facebook Comments Box