48.000 zł na start firmy

Chciałbyś prowadzić własną działalność, ale nie wiesz, od czego zacząć? Skorzystaj z propozycji „Silnych w biznesie” – sięgnij po kompleksowe wsparcie i bezzwrotną dotację. Nabór wniosków trwa do 12 czerwca.

32 osoby z województwa łódzkiego, w tym z powiatu bełchatowskiego, mają szansę na udział w unijnym projekcie, którego celem jest założenie własnej firmy. Uczestnicy programu otrzymają nie tylko wsparcie doradców biznesu, ale również dofinansowanie do swojej działalności. Co ważne, dotacja jest bezzwrotna i wynieść może nawet 48 tys. 250 zł.

Na co więc liczyć mogą uczestnicy programu? Szkolenia grupowe i indywidualne spotkania z doradcą – w sumie 70 godzin merytorycznego przygotowania do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To jeszcze nie wszystko. Na uruchomienie własnej firmy uczestnicy otrzymają dotację w wysokości ponad 23 tys. zł, a później wsparcie pomostowe w kwocie nie wyższej niż 21 tys. zł – wypłacane co miesiąc przez kolejnych 6 lub 12 miesięcy.

Projekt „Silni w biznesie” skierowany jest do osób w wieku 30+, bezrobotnych, zarówno tych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i niezarejestrowanych, ale aktywnie poszukujących pracy. Osoby zgłaszające się do projektu muszą mieszkać na terenie województwa łódzkiego, szczególnie w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim.

Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Pobrać go można ze strony ppt.belchatow.pl lub z załączników poniżej.

Przygotowane dokumenty należy złożyć elektronicznie na adres: silniwbiznesie@ppt.belchatow.pl, za pośrednictwem poczty albo też osobiście w biurze projektu – Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów. Więcej informacji uzyskać można również pod nr tel. 601 205 377, 601 205 370. Termin składania wniosków upływa 12 czerwca br.

Realizatorem „Silnych w biznesie” jest Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „Wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.