Przedszkole, główny cel budżetu gminy Sędziejowice

Budowa gminnego przedszkola ma być najważniejszą inwestycją 2020 roku w gminie Sędziejowice. Tutejsi radni tegoroczny budżet przyjęli jednogłośnie.

Dzień po świętach budżet na rok 2020 uchwalili radni gminy Sędziejowice. Przy wydatkach blisko 35,5 mln zł, na inwestycje przeznaczono w tym roku prawie 7,2 mln zł.

Zdecydowaną większość wydatków inwestycyjnych pochłonie budowa przedszkola. Gmina ma w tym roku wydać na ten cel 6,2 mln zł. Reszta inwestycji to m.in. te związane z drogami. Tu najwięcej, bo przeszło 470 tys. zł pójdzie na remont 1,2-km odcinka drogi gminnej Zduńska Wola-Bilew. Będą też mniejsze inwestycje drogowe . W planach są remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia, remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny, remont ulicy Dębowej w Pruszkowie oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Zacisznej w Marzeninie. Mniejsze kwoty przeznaczono też na inwestycje związane z budowa sieci wodociągowej (Brzeski) i wodociągowo-kanalizacyjnej (Sędziejowice – Kolonia).

Z kolei dochody budżetu zaplanowano na poziomie ponad 32,7 mln zł. Planowany deficyt budżetu rzędu w wysokości blisko 2,7 mln zł ma zostać pokryty kredytów i pożyczek.

To był jeden z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy budżet w historii gminy Sędziejowice. Już na starcie tworzenia, po zsumowaniu zapotrzebowań złożonych przez jednostki organizacyjne do zamknięcia budżetu brakowało nam blisko 800 tysięcy złotych – zauważa wójt gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak. – Rosnące koszty działalności bieżącej, czy to za sprawą podwyżek cen energii czy wzrostu kosztów funkcjonowania transportu publicznego czy gospodarki odpadami coraz dotkliwej dają o sobie znać. Po rozsądnych cięciach udało nam się jednak zbilansować to wszystko i domknąć plan na 2020 rok. Zaczynamy jednak dosyć ostrożnie. Mamy cały czas zabezpieczone pieniądze na budowę naszego przedszkola, mamy w pełni zabezpieczone pieniądze na budowę drogi zgłoszonej do Funduszu Dróg Samorządowych, wkład własny do ewentualnego zakupu samochodu pożarniczego oraz sporo mniejszych działań realizowanych głównie poprzez Funduszu Sołecki. Tak jak i w 2019 roku zaczynamy ostrożnie, ale z biegiem czasu będziemy chcieli wykorzystywać wszystkie pojawiające się wolne środki. Cieszę się z tego, że ten projekt został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Sędziejowice, ponieważ w pełni potwierdza to poparcie radnych dla tej takiej wizji rozwoju naszej gminy.

Facebook Comments Box