PROW – dofinansowanie inwestycji nawadniania w gospodarstwach rolnych

Od września ma ruszyć nowy program dofinansowania inwestycji związanych z nawadnianiem w gospodarstwach rolnych. Wsparcie ma dotyczyć m.in. wykonania nowego nawadniania, łącznie z wykonaniem ujęcia wody.

Program ma na celu ulepszanie już istniejących instalacji nawadniających oraz powiększenie obszarów nawadniania. Wnioski o wsparcie mogą składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

Wnioski o dofinansowanie będą mogli składać rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha. Nawodnienia mogą dotyczyć zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych. Limity dotacji na nawadnianie gospodarstw rolnych nie łączą się z limitami z innych obszarów „Modernizacji gospodarstw rolnych”, czyli z obszarów A, B, C i D, a więc z pomocy na nawadnianie mogą korzystać rolnicy, którzy już otrzymali dotacje na zakup maszyn rolniczych czy na rozwój produkcji mleka, bydła mięsnego lub prosiąt.

Przewidywany termin składania wniosków to wrzesień 2019.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Granty.pl.