I Sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. zwołał I sesję Rady Gminy Sędziejowice na dzień 21 listopada /środa/ 2018 r. o godzinie 10:00. Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:

1. Uroczyste otwarcie I Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie radnych.

3. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy Sędziejowice.

4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy:

1/ zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy;

2/ powołanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały;

3/ przyjęcie regulaminu głosowania na przewodniczącego Rady Gminy;

4/ prezentacja kandydatów;

5/ przeprowadzenie tajnego głosowania;

6/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

5. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy:

1/ ustalenie ilości wiceprzewodniczących – podjęcie uchwały;

2/ zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

3/ powołanie Komisji Skrutacyjnej – podjęcie uchwały;

4/ przyjęcie regulaminu głosowania na wiceprzewodniczącego Rady Gminy;

5/ prezentacja kandydatów;

6/ przeprowadzenie tajnego głosowania;

7/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Ślubowanie Wójta Gminy.

8. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI

Facebook Comments Box