Trzy „granty sołeckie” w Gminie Sędziejowice

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Z Gminy Sędziejowice zakwalifikowało się sołectwo Kamostek, które ubiegało się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „NAD STRUMYKIEM – zielone miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kamostek”, sołectwo Bilew, które ubiegało się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Bilew – mój mały świat” – budowa altany ogrodowej, zagospodarowanie terenu, integracja społeczności lokalnej oraz sołectwo Grabia, które ubiegało się o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Smakowita Grabia – warsztaty kulinarne dla mieszkańców Sołectwa Grabia”. W związku z powyższym Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski podpisał umowy pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Sędziejowice na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w wysokości 5 000,00 zł każda.

W ramach zadania sołectwo Kamostek zakupi niezbędne materiały do wykonania przez mieszkańców altany. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Łączny koszt projektu wynosi 10 100,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5 000,00 zł, co stanowi 49,50%. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Gminy Sędziejowice oraz środków zgromadzonych przez mieszkańców sołectwa. Projekt zostanie zrealizowany do 29 listopada 2018r.

W ramach zadania sołectwo Bilew zakupi kostkę brukową, żwir, piasek, cement, obrzeże, trójnóg z rusztem, kociołek nad ognisko, kable, gniazdka, włączniki, oświetlenie zewnętrzne do altany, gry zespołowe, rośliny i krzewy do obsadzenia altany, 10 kompletów kijków do nordic walking, nagrody na turniej gry w darta i piłkarzyki, produkty spożywcze, akcesoria ogrodowe oraz wywoła zdjęcia do kroniki. Zakup jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Łączny koszt projektu wynosi 7 385,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5 000,00 zł, co stanowi 67,70%. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Gminy Sędziejowice. Projekt zostanie zrealizowany do 29 listopada 2018r.

W ramach zadania sołectwo Grabia zakupi lodówki, kuchenki gazowe, naczynia i sztućce jednorazowe, produkty spożywcze do przeprowadzenia warsztatów, plakaty informacyjne, roll – up informacyjny oraz wykona film podsumowujący realizację projektu. Zakup jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Łączny koszt projektu wynosi 6 940,00 zł, wnioskowana kwota dotacji to 5 000,00 zł, co stanowi 72,05%. Pozostałe środki potrzebne do realizacji projektu pochodzą z budżetu Gminy Sędziejowice. Projekt zostanie zrealizowany do 29 listopada 2018r.