Projekt pn. „Sołecka Akademia Piłkarska” do realizacji!

Gmina Sędziejowice reprezentowana przez Wójta Jerzego Kotarskiego podpisała 30 czerwca br. umowę z Województwem Łódzkim na realizację projektu pn. „Sołecka Akademia Piłkarska – odrywamy dzieciaki od komputerów”.

Projekt będzie realizowany od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. Jego głównym celem będzie wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej oraz podnoszenie atrakcyjności i unowocześnienia bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Sołectwa Sędziejowice-Kolonia.

W ramach realizacji projektu na stadionie gminnym w Sędziejowicach pojawią się nowe bramki treningowe o wymiarach 5×2 m. Ponadto, zakupiony zostaną chorągiewki uchylne boiskowe, pachołki treningów, piłki do piłki nożnej i stroje sportowe. Całe wyposażenie zostanie wykorzystane podczas zajęć akademii piłkarskiej prowadzonej przez Gminny Klub Sportowy Sędziejowice.

Wszelkie informacje na temat projektu publikowane będą na bieżąco na stronie internetowej sołectwa www.gkssedziejowice.futobolowo.pl oraz facebooku: www.facebook.com/gks.sedziejowice.

Projekt „Sołecka Akademia Piłkarska – odrywamy dzieciaki od komputerów” jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Facebook Comments Box