XXXI sesja Rady Gminy Sędziejowice

sesja031-20160929Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca /czwartek/ 2017 r. o godzinie 10:00 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i wnioski.
7. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2017-2025;
2/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2017 r.;
3/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowościach Marzenin i Żagliny;
4/ w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach,
5/ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach.
8. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli dochodów i wydatków Gminy w I kwartale 2017 r. oraz zatwierdzenie wypracowanego stanowiska przez Komisję Rewizyjną.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box