Udział w projekcie: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

e-mocni_logo.png.2017-02-03-16-30-49Gmina Sędziejowice bierze udział w projekcie: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 30 grudnia 2016 roku Zarząd Fundacji Aktywizacja podpisał umowę na jego realizację.

Umowa została zawarta pomiędzy Fundacją Aktywizacja jako liderem partnerstwa, do którego należą także Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu przez osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line).

Będziemy oferować tym osobom szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspierać lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem edukacji cyfrowej w gminie.

Całkowity budżet projektu to 15 325 865,50 PLN (w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 14 582 945,80 PLN).

Facebook Comments Box