Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony!

Rada Gminy Sędziejowice  uchwaliła budżet na 2017 rok. Zgodnie z uchwałą dochody Gminy Sędziejowice zamkną się w kwocie 24.075.247,00 zł, natomiast wydatki wyniosą 29.821.223,00 zł.

Przeczytaj pełną treść uchwały budżetowej (pobierz)

Wydatki budżetu Gminy Sędziejowice dzielą się na kilka działów:

 • Rolnictwo i łowiectwo 2 298 418,00 zł
 • Energia elektryczna, gaz i woda 720 500,00 zł
 • Transport i łączność 4 493 424,00 zł
 • Gospodarka mieszkaniowa 545 000,00 zł
 • Działalność usługowa 68 550,00 zł
 • Administracja publiczna 2 465 720,00 zł
 • Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 332,00 zł
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 415 000,00 zł
 • Obsługa długu publicznego 70 000,00 zł
 • Różne rozliczenia 100 000,00 zł
 • Oświata i wychowanie 7 503 333,00 zł

bez-tytulu

Facebook Comments Box