XXV sesja Rady Gminy Sędziejowice

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 grudnia /poniedziałek/ 2016 r. o godzinie 1000 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Podjęcie uchwał:

  1/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Sędziejowice na lata 2016-2022;

  2/ zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.

3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Dariusz Cieślak