XXI sesja Rady Gminy Sędziejowice

phoca_thumb_l_p6295713Uprzejmie informuję, że w dniu 12 września /poniedziałek/ 2016 r. o godzinie 12:00 odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Sędziejowice w sali A Urzędu Gminy Sędziejowice.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy.
3. Interpelacje.
4. Podjęcie uchwał:
1/ w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2016 r.;
2/ w sprawie przystąpienia z Powiatem Łaskim do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski-Sędziejowice-Buczek-Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy Sędziejowice
/-/ Dariusz Cieślak

Facebook Comments Box