XX sesja Rady Gminy Sędziejowice w pigułce

P1290615Dwudziesta sesja rady odbyła się 18 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Sędziejowice. Była to sesja dodatkowa, nie uwzględniona w planie pracy Rady.

Podstawowymi tematami, które wymagały decyzji rady i nie mogły czekać do wrześniowej sesji były:

1. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora ZSO w Sędziejowicach – po otrzymaniu wyjaśnień od Powiatowego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty, dyrektora ZSO w Sędziejowicach i skarżącej oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, Rada zdecydowała się uznać skargę za niezasadną.

2. Przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pruszkowie – w planie obejmującym działki (134/11, 134/10. 134/8, 134/9, 134/4, 135/3, 136/7, 137/8, 136/1, 136/10 i 136/9 wyznaczono teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

3. Dokonanie zmian w uchwałach dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu w miejscowościach Bilew i Marzenin (część wschodnia).

W trakcie sesji wyrażono również zgodę na przyjęcie nieruchomości w skład mienia komunalnego w związku z planem rozbudowy istniejącej hydroforni w Sędziejowicach.

Najważniejsze zmiany dokonane w budżecie Gminy Sędziejowice dotyczyły:

1. Zmiany nazwy zadania z „Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Marzeninie” na „Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Grabi”,

2. Zabezpieczeniu dodatkowych środków na „Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Przymiłowie” – aktualnie koszt inwestycji wynosi 43.000,00 zł,

3. Przeznaczenia środków finansowych w wysokości 13.000,00 zł na zakup materiałów do remontu odgrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Marzeninie.

Sołtysi i radni zgłosili również kilkanaście interpelacji, w większości dotyczyły one utrzymania dróg powiatowych na terenie naszej Gminy.

Facebook Comments Box