XVIII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych – Integracja

Wspaniali  goście, piękna pogoda, dobre humory i cudowna zabawa – to wszystko za sprawą XVIII  Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „INTEGRACJA – SĘDZIEJOWICE 2016”, który odbył się 23 czerwca w Sędziejowicach pod Honorowym patronatem wójta Gminy Sędziejowice Jerzego Kotarskiego.

W spotkaniu wzięły udział osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego – uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w: Łasku, Dąbrowie Widawskiej, Ostrówku, Strobinie, Walewicach, Bełchatowie, Pabianicach, Głownie, Zduńskiej Woli, Przatówku oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.  Swoją obecnością zaszczycili nas: P. Teresa Wesołowska – starosta łaski, wz. kierownika PCPR w Łasku P. Małgorzata Jóźwiak, władze samorządowe: P. Jerzy Kotarski – wójt Gminy Sędziejowice, P. Dariusz Cieślak – przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice, P. Mirosław Potasiak – zastępca wójta, P. Grzegorz Dębkowski – skarbnik Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych: P. Grzegorz Brożyński – dyr. GOK, P. Aleksandra Andrysiak – kier. GOPS, P. Beata Magdziak– dyr. GBP, P. Krzysztof Zawadzki –  kier. GJUK oraz gość specjalny P. Kazimierz Burnat – poeta,  eseista, dziennikarz, Prezes Dolnośląskiego Związku Literatów Polskich.

Spotkanie rozpoczęto punktualnie o godzinie 11.00. Po powitaniu gości głos zabrała pani starosta Teresa Wesołowska, dziękując za zaproszenie i życząc uczestnikom „Integracji”  dobrej zabawy. Następnie gospodarz gminy Pan Jerzy Kotarski przywitał uczestników spotkania w imieniu całego samorządu. Wyraził ponadto swoje uznanie dla wszystkich twórców dzieł  i ich talentów, zaś opiekunom i wychowawcom podziękował za pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Życzył jednocześnie wielu wspaniałych chwil i dobrej zabawy na gościnnej ziemi sędziejowickiej.

W kolorowy świat bajki i piosenki wprowadziła uczestników grupa teatralna „Pinezka” oraz grupa taneczna „Kontra” działające przy GOK w Sędziejowicach.

Tradycyjnie uczestnicy spotkania prezentowali swoje umiejętności na scenie, w konkursie plastycznym i sportowym. Imprezie towarzyszyła wystawa prac przywiezionych do Sędziejowic z poszczególnych ośrodków, które powstają podczas zajęć z osobami niepełnosprawnymi.  Dużym zainteresowaniem wśród gości cieszyły się konkurencje sportowe, bowiem dawały – poza satysfakcją zwycięstwa – wielu zabawnych momentów. Swoich sił można było spróbować min. w rzucie kaloszem do celu, slalomie z przeszkodami czy przeciąganiu liny.

GBP w Sędziejowicach zaprezentowała sylwetkę Gościa Ziemi Sędziejowickiej – Kazimierza Burnata w specjalnej wystawie, ulokowanej  w centralnym miejscu. Uczestnicy mogli zapoznać się z  sylwetką poety i jego dorobkiem literackim. Ponadto mogli osobiście powitać Pana Burnata podczas ich święta.

Dużym powodzeniem, szczególnie wśród najmłodszych, cieszyły się bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną i szczudlarzem, malowanie twarzy i wykonywanie najróżniejszych rzeczy z kolorowych balonów.

Nie zabrakło oczywiście wspólnych tańców w dyskotekowych rytmach, oraz słodkości i tradycyjnego sędziejowickiego bigosu. Wszyscy bawili się znakomicie, we wspaniałej rodzinnej atmosferze.