III Gminny Turniej Piłki Nożnej w drugiej połowie lipca

4117 lipca br. na stadionie gminnym w Sędziejowicach rozegrany zostanie III Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Sędziejowice.

Prawo do gry w  turnieju  mają tradycyjnie  drużyny piłkarskie z gminy Sędziejowice. Każda drużyna może liczyć maksymalnie 12 zawodników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia dowolnej drużyny.

Zgłoszenia do turnieju należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu (osoby nieletnie – wypełniony załącznik nr 2) do dnia 15 lipca 2016 r. Zgłoszenia przyjmuje Sławomir Sobala: tel. 664 737 739 oraz e-mail:  ssobala23@wp.pl.

Organizatorami turnieju są: Gminny Klub Sportowy Sędziejowice, Wójt Gminy Sędziejowice oraz Sklep Wielobranżowy Kranik – Robert Krankowski.

Regulamin III Gminnego Turnieju Piłki Nożnej + formularz

Facebook Comments Box