• KGW na nowych zasadach

    Nowa ustawa określająca zasady tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich weszła w życie. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

  • Fundusz Sołecki 2.0?

    Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego, która jest wykorzystywana na terenach wiejskich. Wydatki z funduszu są w części refundowane przez budżet państwa. Wysokość refundacji jest zależna…

  • NIK: Śmieci do zmiany

    NIK zwróciła się do Rady Ministrów z wnioskiem o doprecyzowanie w ustawie śmieciowej zasad sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zdefiniowanie na nowo pojecia „właściciel nieruchomości”. NIK…